wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Estetyka osiedli zależy od ich mieszkańców” – plakat propagandowy

Olesińska Bożena, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/253

Plakat wydany w 1979 roku, propagujący dbałość mieszkańców o estetykę osiedli.