wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„26 rocznica wyzwolenia Krakowa i ziemi krakowskiej” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, Krakowskie Zakłady Graficzne | MPRL A-2/302/1

Plakat propagandowy wydany w 1970 roku z okazji 26. rocznicy wyzwolenia Krakowa i ziemi krakowskiej w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 rocznica powstania PZPR 1948-1983” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia), Jasiński Jarosław | MPRL A-2/145

Plakat wydany w 1983 roku z okazji 35. rocznicy powstania PZPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„53 rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej – 1917 Lenin” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/243/1

Plakat propagandowy wydany w 1970 roku z okazji 53. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„60 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wirska Anna Maria, Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/144

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„66 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – 1917-1983″ – plakat propagandowy

NN , Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/289/1

Plakat propagandowy wydany z okazji 66. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„71 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – 1717-1988″ – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/258

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku z okazji 71. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Dla dobra ludzkości i pokoju – 69 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/317/1

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 69. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Przyjaźń źródłem naszej siły – 31 Rocznica Układu o Przyjaźni Współpracy i Wzajemnej Pomocy między PRL i ZSRR” – plakat propagandowy

Piwoński Andrzej, Orlik J., Zakł. Offset, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/280

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku na okoliczność 31. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

Karol Świerczewski – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/69

Plakat propagandowy z 1987 roku, wydany na okoliczność 40. rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Autor plakatu wykorzystał fragment poematu Władysława Broniewskiego pt. "Opowieść o życiu i śmierci Karola Waltera-Świerczewskiego...".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

Westerplatte – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/62/1

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku, upamiętniający wybuch II wojny światowej i obronę Westerplatte.