wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Rok dyktatury proletariatu” („год пролетарской диктатуры”) – plakat propagandowy

Apsit Aleksandr Petrovich, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/45/1

Reprodukcja sowieckiego plakatu propagandowego pt. "Rok dyktatury proletariatu 1917-1918", wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Oryginalny plakat pochodzi z 1918 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku” – plakat propagandowy

Slovenský úrad pre tlač a informácie, Slovenská kartografia | MPRL VBBN-1/33

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„S Prazdnikom Wielikogo Oktabria! (C Праздником Великого Oктября!) – 1917 1985” – plakat propagandowy

Syrjaninow R. | MPRL A-2/333

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku w ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) z okazji 68. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Šetri elektrickou energiou” – plakat propagandowy

Spál M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/83

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„SNP – pracovným úsilím plníme historický odkaz Slovenského národného povstania” – plakat propagandowy

Korčián M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/77

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku w Czechosłowacji, odwołujący się do Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia - 28 października 1944 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„SNP 1944” – plakat propagandowy

Záleský M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/129

Plakat propagandowy wydany w Czechosłowacji w 1980 roku, odwołujący się do Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia - 28 października 1944 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Tvorivou prácou napľňame historický odkaz SNP” – plakat propagandowy

Ondro František, Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/123

Plakat propagandowy wydany w Czechosłowacji w 1983 roku, odwołujący się do Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia - 28 października 1944 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„9. máj” – plakat propagandowy

Bôrik J., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/124

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku w Czechosłowacji na okoliczność Dnia Zwycięstwa, obchodzonego wówczas w tym państwie dnia 9 maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Múzeum Vladimíra Iĺjiča Lenina” – plakat propagandowy

Záleský M., Nakladateľstvo Pravda | MPRL VBBN-1/25

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku w Czechosłowacji, reklamujący Muzeum W. I. Lenina w Bratysławie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

Godło Niemieckiej Republiki Demokratycznej – plakat

Verlag fur Agitations- und Anschauungsmittel | MPRL A-2/236/1

Plakat propagandowy z godłem Niemieckiej Republiki Demokratycznej.