wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 71 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), RSW "P-K-R" PZGraf. Kielce (wytwórnia) | MPRL A-2/75/2

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku z okazji 71. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – idee października przyszłością świata” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Furgo-Woźniak Wanda, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/98/1

Plakat wydany w 1986 roku, propagujący idee rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/46/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu propagandowego, wydanego w 1953 roku z okazji 36. rocznicy rewolucji październikowej. Autorem plakatu jest Tadeusz Trepkowski, przedstawiciel polskiej szkoły plakatu. Reprodukcja została wydana z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1982 – 65 rocznica Wielkiego Października” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Wątroba Stefan | MPRL A-2/41/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji 65. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1984 – 67 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset, Hołdanowicz Leszek | MPRL A-2/344

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku z okazji 67. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/99/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku, upamiętniający rewolucję październikową.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/39/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu upamiętniającego rewolucję październikową. Oryginalny plakat został wydany w 1981 roku z okazji 64. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918 – 1988 – zawsze Polska” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/284

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918-1982 – 64 rocznica odzyskania niepodległości Polski” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/356

Plakat propagandowy z 1982 roku, wydany z okazji 64. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na plakacie zacytowano fragment Dekretu Rady Komisarzy Ludowych RFSRR z 29 sierpnia 1918 r.: "Wszystkie układy i akty zawarte przez rząd b. Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, dotyczące rozbiorów Polski, zostają zniesione niniejszym w sposób nieodwołalny". Pod cytatem napis: "Włodzimierz Lenin".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1943 Lekcja Stalingradzka” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Osakowski Zdzisław | MPRL A-2/304

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku na okoliczność 40. rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem (23 sierpnia 1942 - 2 lutego 1943 r.). Bitwa zakończyła się zwycięstwem ZSRR.