wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 rocznica urodzin wielkiego patrioty i rewolucjonisty – Feliks Dzierżyński 11.IX.1877-20.VII.1926” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/250/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 100. rocznicy urodzin Feliksa Dzierżyńskiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 rocznica wyborów do pierwszego Sejmu w Polsce Ludowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Kornijasz Aleksander, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/66

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 40. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego, przeprowadzonych 19 stycznia 1947 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Gazociąg Orenburski – symbol braterskiej współpracy krajów RWPG” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza | MPRL A-2/288

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku, nawiązujący do budowy Orenburskiego Rurociągu Gazowego, „Sojuz”. Gazociąg zbudowano w latach 1975-1979 przy współudziale Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Ludowej Republiki Bułgarii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Socjalistycznej Republiki Rumunii.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Olimpijska Moskwa” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Agencja Prasowa Nowosti w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia | MPRL A-2/200

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku, promujący XXII Letnie Igrzyska Olimpijskie, rozgrywane w Moskwie w dniach 19 lipca - 3 sierpnia 1980 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Społeczeństwo ziemi krakowskiej czcząc pamięć Włodzimierza Lenina buduje jego pomnik w Nowej Hucie” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/194/2

Plakat propagandowy z 1970 roku, promujący budowę pomnika W. I. Lenina w Nowej Hucie, wydany z okazji setnej rocznicy urodzin Lenina. Autorem projektu pomnika był Marian Konieczny. Pomnik stał w Alei Róż w Nowej Hucie w latach 1973 - 1989.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Włodzimierz Iljicz LENIN 1870-1924” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Kornijasz Aleksander, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/111/2

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku, poświęcony osobie Włodzimierza Lenina, infromujący o latach jego życia. Autor plakatu wykorzystał rysunek Piotra Wasiliewa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

Karol Świerczewski – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/69

Plakat propagandowy z 1987 roku, wydany na okoliczność 40. rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Autor plakatu wykorzystał fragment poematu Władysława Broniewskiego pt. "Opowieść o życiu i śmierci Karola Waltera-Świerczewskiego...".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Odsłonięcie pomnika Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – plakat

Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/7/1

Plakat wydany z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego (1982 r.), informujący o odsłonięciu pomnika przedstawiającego jego osobę na placu przed Muzeum Narodowym.