wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – święto pracy i pokoju” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/140

Plakat propagandowy powstały w 1975 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – święto pracy i pokoju” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/311

Plakat propagandowy z 1980 roku, wydany z okazji święta 1 Maja. Na plakacie napis: "90 rocznica pierwszego pochodu", nawiązujący do pierwszych obchodów święta na ziemiach polskich, które miały miejsce w 1890 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – święto” – plakat propagandowy

Rumiński Tomasz, Krajowa Agencja Wydawnicza, RSW "PKR" Okopowa | MPRL A-2/352

Plakat propagandowy powstały w 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja. Wydruk stanowi lewą połowę plakatu, który zawiera hasło "1 Maja święto ludzi pracy".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – W 100-lecie ustanowienia Święta Pracy” – plakat propagandowy

Kosmaty Czesław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/189/1

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku z okazji stulecia ustanowienia święta 1 Maja. Opracowanie graficzne plakatu zostało wykonane wg rysunku Maurcyego Liliena.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA” – plakat propagandowy

Kudaciak Iwona, Kudaciak Krzysztof, Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/94/2

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/57

Plakat propagandowy powstały w 1981 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/139/2

Plakat propagandowy powstały w 1978 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Gałecka Anna, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/171

Plakat propagandowy z 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/187/1

Plakat propagandowy powstały w 1984 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/38

Plakat propagandowy z 1989 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.