wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Miesiąc Pamięci Narodowej” – plakat propagandowy

Mosiński Marek, Zakł. Offset, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/246

Plakat propagandowy z 1984 roku autorstwa przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Marka Mosińskiego, wydany na okoliczność Miesiąca Pamięci Narodowej, obchodzonego w kwietniu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Miesiąc Pamięci Narodowej” – plakat propagandowy

Płoza-Doliński Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/247

Plakat propagandowy z 1987 roku autorstwa słynnego artysty, Marka Płozy-Dolińskiego, wydany na okoliczność Miesiąca Pamięci Narodowej, obchodzonego w kwietniu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzea leninowskie na ziemi krakowskiej” – plakat

Wejman Krzysztof, Wysocki Janusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), RSW "Prasa-Książka-Ruch" (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/161

Plakat reklamujący muzea poświęcone osobie Włodzimierza I. Lenina, znajdujące się na ziemi krakowskiej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Przyjaźń źródłem naszej siły – 31 Rocznica Układu o Przyjaźni Współpracy i Wzajemnej Pomocy między PRL i ZSRR” – plakat propagandowy

Piwoński Andrzej, Orlik J., Zakł. Offset, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/280

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku na okoliczność 31. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Dni Lipska w Krakowie (1975 r.) – plakat reklamowy

Stobiecki Janusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/48

Plakat reklamowy wydany z okazji Dni Lipska w Krakowie (1975 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

Hiroszima – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/68

Plakat propagandowy powstały w 1984 roku, nawiązujący do ataków atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, dokonanych przez Stany Zjednoczone w 1945 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

II Zjazd PZPR – „Do walki o socjalizm, dobrobyt, trwały pokój” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Tomaszewski Henryk | MPRL A-2/158/1

Powstała w 1986 roku reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w 1954 roku, autorstwa wybitnego przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Henryka Tomaszewskiego. Plakat dotyczy II Zjazdu PZPR (10 – 17 marca 1954).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

III zjazd PZPR – „Socjalizm zwycięży” – plakat propagandowy

Fangor Wojciech, Tomaszewski Henryk, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytw | MPRL A-2/146/2

Powstała w 1986 roku reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w 1959 roku, autorstwa wybitnych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, Henryka Tomaszewskiego i Wojciecha Fangora. Plakat dotyczy III Zjazdu PZPR (10 – 19 marca 1959).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza w Krakowie | MPRL A-2/286

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku, dotyczący IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14 – 20 lipca 1981).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

Karol Świerczewski – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/69

Plakat propagandowy z 1987 roku, wydany na okoliczność 40. rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Autor plakatu wykorzystał fragment poematu Władysława Broniewskiego pt. "Opowieść o życiu i śmierci Karola Waltera-Świerczewskiego...".