wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 1977 – idee Wielkiego Października – wolność pokój socjalizm” – plakat propagandowy

Sawośko Igor, Krajowa Agencja Wydawnicza, PZG Bydg. | MPRL A-2/346

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 70 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gajewski Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/40/1

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Na plakacie znajduje się wizerunek "Aurory" - rosyjskiego okrętu, spopularyzowanego jako symbol rewolucji październikowej w Rosji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 71 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), RSW "P-K-R" PZGraf. Kielce (wytwórnia) | MPRL A-2/75/2

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku z okazji 71. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – idee października przyszłością świata” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Furgo-Woźniak Wanda, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/98/1

Plakat wydany w 1986 roku, propagujący idee rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/46/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu propagandowego, wydanego w 1953 roku z okazji 36. rocznicy rewolucji październikowej. Autorem plakatu jest Tadeusz Trepkowski, przedstawiciel polskiej szkoły plakatu. Reprodukcja została wydana z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1977 – Idee Wielkiego Października Sztandarem Walki o Pokój i Socjalizm” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/151/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1982 – 65 rocznica Wielkiego Października” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Wątroba Stefan | MPRL A-2/41/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji 65. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1984 – 67 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset, Hołdanowicz Leszek | MPRL A-2/344

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku z okazji 67. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propadandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/343

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 61. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/99/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku, upamiętniający rewolucję październikową.