wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca” – plakat propagandowy

Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/67/1

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca” – plakat propagandowy

Grabowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/270

Plakat propagandowy z 1988 roku autorstwa słynnego grafika, Tadeusza Grabowskiego, wydany z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„25 rocznica zawarcia Układu Warszawskiego” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/264

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku na okoliczność 25. rocznicy podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej (Układu Warszawskiego). Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„27 stycznia 1945 – wyzwolenie Oświęcimia przez Armię Radziecką” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/277

Plakat propagandowy z 1975 roku, nawiązujący do wyzwolenia obozu w Oświęcimiu przez żołnierzy Armii Czerwonej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„30 rocznica utworzenia RWPG” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/251

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku na okoliczność 30. rocznicy utworzenia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„30 rocznica ZMP” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/219

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku na okoliczność 30. rocznicy utworzenia Związku Młodzieży Polskiej (1948 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 lat w trosce o utrzymanie ładu i porządku” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/135

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku na okoliczność 35. rocznicy utworzenia MO (Milicja Obywatleska). Na plakacie przedstawiony został awers odznaki "W Służbie Narodu" - polskiego odznaczenia resortowego z okresu PRL-u.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 rocznica I Zjazdu PPR” – plakat

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/177/2

Plakat powstały w 1980 roku z okazji 35. rocznicy I Zjazdu PPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 rocznica powstania PPR” – plakat

Schneider Piotr, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/173/2

Plakat wydany w 1976 roku z okazji 35. rocznicy powstania PPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 lat PRL” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/131

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku. Użyte na plakacie sformułowanie "40 lat PRL", sugerujące funkcjonowanie nazwy "PRL" od 1944 roku jest błędne. Nazwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" funkcjonowała w latach 1952–1989. Wcześniej nazwa państwa polskiego brzmiała "Rzeczpospolita Polska". W latach 1944-1989 komuniści propagandowo i potocznie stosowali też określenie "Polska Ludowa".