wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 lat przyjaźni, braterstwa, współpracy 1945-1985” – plakat propagandowy

Kosmaty Czesław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/281

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku na okoliczność 40. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 rocznica powstania Armii Ludowej” – plakat propagandowy

Nowaczyk Andrzej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/205/1

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku na okoliczność 40. rocznicy utworzenia Armii Ludowej (1 stycznia 1944 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 rocznica powstania PZPR” – plakat propagandowy

Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), PZG Kielce (wytwórnia) | MPRL A-2/107/2

Plakat wydany w 1988 roku z okazji 40. rocznicy powstania PZPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 rocznica wyborów do pierwszego Sejmu w Polsce Ludowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Kornijasz Aleksander, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/66

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 40. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego, przeprowadzonych 19 stycznia 1947 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„43 rocznica podpisania układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między PRL i ZSRR – 21.IV.1945” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/210/2

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku na okoliczność 43. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„45 rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej – PPR – 1942” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/178

Plakat wydany w 1986 roku z okazji 45. rocznicy powstania PPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„45 rocznica walk rewolucyjnych proletariatu Krakowa” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/150/2

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku na okoliczność 45. rocznicy strajku pracowników Polskich Zakładów Gumowych „Semperit” w Krakowie (marzec 1936 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 I 1942 – PPR – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/174

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 stycznia 1942 – Polska Partia Robotnicza – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/175/2

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„50 rocznica powstania Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. Wici” – plakat propagandowy

Banaszewski Roman, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/211

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 50. rocznicy powstania Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici.