wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„50-lecie strajku w ‚Sempericie'” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/64/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku na okoliczność 50. rocznicy strajku pracowników Polskich Zakładów Gumowych „Semperit” w Krakowie (marzec 1936 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„55 rocznica powstania Komunistycznego Związku Młodzieży w Polsce” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/218

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku na okoliczność 55. rocznicy powstania Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (1922 r.). Na plakacie znajduje się logo Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz napis: "ZSMP wiedzie swój rodowód z dorobku i doświadczeń postępowych organizacji polskiego ruchu młodzieżowego".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„57 rocznica powstania Armii Radzieckiej – na straży pokoju i wspólnoty socjalistycznej” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne | MPRL A-2/279

Plakat propagandowy wydany w 1975 roku, nawiązujący do utworzenia Armii Czerwonej w 1918 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„60 rocznica powstania Armii Radzieckiej 1918 1978” – plakat propagandowy

Napieracz Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/215

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku, nawiązujący do utworzenia Armii Czerwonej w 1918 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„65. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce” – plakat propagandowy

Schlosser W., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/43/1

Reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w 1982 roku w Czechosłowacji z okazji 65. rocznicy rewolucji październikowej. Reprodukcja została wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„68 rocznica Wielkiego Października – …Dał ludzkości ideę pokoju” – plakat propagandowy

Hołdanowicz Leszek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/316

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji 68. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„69 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – Dla dobra ludzkości i pokoju” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/126

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 69. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„70. rocznica pobytu Lenina na Podhalu” – plakat propagandowy

Peller Andrzej, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/239/1

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku na okoliczność 70. rocznicy pobytu Włodzimierza I. Lenina na Podhalu. Lenin mieszkał w Białym Dunajcu (podhalańskiej wsi) od maja do października 1913 r. oraz od maja do sierpnia 1914 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„75. rocznica przyjazdu W. Lenina do Krakowa” – plakat reklamowy

Gałuszka Anna, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/49/2

Plakat wydany w 1987 roku, reklamujący filię Muzeum Lenina w Krakowie, która mieściła się przy ul. Królowej Jadwigi 41. W tym budynku od lipca do sierpnia 1912 roku zamieszkiwał wraz z rodziną Włodzimierz Iljicz Ulianow (Lenin). Filia Muzeum Lenina funkcjonowała tam w latach 1980-1989.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„8 marca – »a tyś jest matka moja, kochanka i muza…«” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/79

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku z okazji Dnia Kobiet. Autor plakatu wykorzystał fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Serwus, madonna".