wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Mamy tylko jedną Polskę” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Kupczyk K., Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/347

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku, promujący hasło "Mamy tylko jedną Polskę".