wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 stycznia 1942 – Polska Partia Robotnicza – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/175/2

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Dla dobra ludzkości i pokoju – 69 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/127/2

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 69. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„maj 9 – Dzień Zwycięstwa” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Mysyrowicz Witold | MPRL A-2/312

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku na okoliczność Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 9 maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Mamy tylko jedną Polskę” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Kupczyk K., Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/347

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku, promujący hasło "Mamy tylko jedną Polskę".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Przyjaźń braterstwo współpraca” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/141

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku na okoliczność 42. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„PZPR – 40 rocznica Kongresu Zjednoczeniowego” – plakat

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/172

Plakat powstały w 1988 roku z okazji 40. rocznicy Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS, w wyniku którego powstała PZPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Symbol i rzeczywistość – Militaryzm – Rasizm” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold | MPRL A-2/359

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku, stanowiący formę krytyki wymierzonej w Stany Zjednoczone. Po lewej stronie wizerunek amerykańskiego żołnierza z podpisem "Militaryzm", po prawej stronie wizerunek członka Ku Klux Klanu z podpisem "Rasizm". Na plakacie znajduje się tekst: "Z doniesień prasowych: »Będąca darem Republiki Francuskiej Statua Wolności, która od 96 lat wita przybyszów do Nowego Jorku została zamknięta dla zwiedzajacych. Żelazny szkielet monumentu jest całkowicie zardzewialy i wymaga gruntownego remontu, który potrwa prawdopodobnie do 1986 roku«."

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Targowica – Z pnia narodowej zdrady” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold | MPRL A-2/360

Plakat propagandowy nawiązujący do Konfederacji targowickiej. Na plakacie napis "Z pnia narodowej zdrady" oraz nazwiska działaczy opozycji w PRL: Seweryna Blumsztajna, Mirosława Chojeckiego, Zygmunta Przetakiewicza, Zdzisława Najdera, Bohdana Cywińskiego, Zbigniewa Bujaka, Józefa Piniora, Jerzyego Giedroycia, Romualda Spasowskiego, Zdzisława Rurarza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Za nasz spokojny dom – 40 rocznica utworzenia MO i SB” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold | MPRL A-2/133/1

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku na okoliczność 40. rocznicy utworzenia MO (Milicja Obywatleska) oraz UB (Urząd Bezpieczeństwa). W 1956 roku jednostki podległe UB zostały zreorganizowane i przekształcone w SB (Służba Bezpieczeństwa). Na plakacie wykorzystano motyw zaczerpnięty z awersu odznaki "W Służbie Narodu" - polskiego odznaczenia resortowego z okresu PRL-u.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca – Święto Odrodzenia Polski” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/248

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.