wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„40 – V pevnej jednote na čele s KSČ vítame slávne výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou” – plakat propagandowy

Míšek K., Nakladateľstvo Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/130

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku w Czechosłowacji z okazji 40. rocznicy odnowienia niepodległej Czechosłowacji po II wojnie światowej (1945 r.).