wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„60 rocznica powstania Armii Radzieckiej 1918 1978” – plakat propagandowy

Napieracz Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/215

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku, nawiązujący do utworzenia Armii Czerwonej w 1918 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Referendum zadecyduje o reformie… reforma o naszej przyszłości” – plakat propagandowy

Napieracz Jerzy, Prasowe Zakłady Graficzne w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/102/2

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku, promujący program reform, którego dotyczyło referendum z 29 listopada 1987 r.