wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Kto decyduje o cenach?” – gazeta plakatowa

PZGraf. w Łodzi | MPRL VBBN-1/51/1

Propagandowa gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, zawierająca hasło "Kto decyduje o cenach?".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Taniej, lepiej, więcej” – gazeta plakatowa

PZGraf. w Łodzi | MPRL VBBN-1/53/1

Propagandowa gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, zawierająca hasło "Taniej, lepiej, więcej".