wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„9 maja 1945 … i polskie to było zwycięstwo” – plakat propagandowy

Polak Izabella, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/294/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku, upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Idee PRON – porozumienie i odrodzenie narodowe” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Polak Izabella, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/51

Plakat propagujący działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).