wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Aktuality, Zaujímavosti, Aktuality” – gazeta plakatowa

ČTK (Československá tisková kancelář), Poverenictvo SNR | MPRL VBBN-1/44

Gazeta plakatowa wydana w 1966 roku przez Czechosłowacką Agencję Prasową (ČSR), odwołująca się do Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia - 28 października 1944 r.).