wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Referendum zadecyduje o reformie… reforma o naszej przyszłości” – plakat propagandowy

Napieracz Jerzy, Prasowe Zakłady Graficzne w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/102/2

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku, promujący program reform, którego dotyczyło referendum z 29 listopada 1987 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

PRON – plakat propagandowy

Krudowski J., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Prasowe Zakłady Graficzne w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/52

Plakat propagujący działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).