wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Czerwony żołnierzu naprzód” („Vörös katonák előre”) – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Tábor János, Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/44/2

Reprodukcja plakatu propagandowego z okresu Węgierskiej Republiki Rad (1919 r.), wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej.