wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – W 100-lecie ustanowienia Święta Pracy” – plakat propagandowy

Kosmaty Czesław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/189/1

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku z okazji stulecia ustanowienia święta 1 Maja. Opracowanie graficzne plakatu zostało wykonane wg rysunku Maurcyego Liliena.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/46/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu propagandowego, wydanego w 1953 roku z okazji 36. rocznicy rewolucji październikowej. Autorem plakatu jest Tadeusz Trepkowski, przedstawiciel polskiej szkoły plakatu. Reprodukcja została wydana z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/39/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu upamiętniającego rewolucję październikową. Oryginalny plakat został wydany w 1981 roku z okazji 64. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca – Polska naszą troską, nadzieją i radością” – plakat propagandowy

Mosiński Marek, Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/222/1

Plakat propagandowy z 1987 roku autorstwa przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Marka Mosińskiego, wydany z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„43 rocznica podpisania układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między PRL i ZSRR – 21.IV.1945” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/210/2

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku na okoliczność 43. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„65. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce” – plakat propagandowy

Schlosser W., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/43/1

Reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w 1982 roku w Czechosłowacji z okazji 65. rocznicy rewolucji październikowej. Reprodukcja została wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„69 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – Dla dobra ludzkości i pokoju” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/126

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 69. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Czerwony żołnierzu naprzód” („Vörös katonák előre”) – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Tábor János, Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/44/2

Reprodukcja plakatu propagandowego z okresu Węgierskiej Republiki Rad (1919 r.), wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Pokój” – plakat propagandowy

Wittkugel Klaus, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/35/2

Reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w NRD z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej. Reprodukcja została wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Rok dyktatury proletariatu” („год пролетарской диктатуры”) – plakat propagandowy

Apsit Aleksandr Petrovich, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/45/1

Reprodukcja sowieckiego plakatu propagandowego pt. "Rok dyktatury proletariatu 1917-1918", wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Oryginalny plakat pochodzi z 1918 roku.