wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„1 máj” – plakat propagandowy

Záleský M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/82

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku w Czechosłowacji z okazji Święta Pracy.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Múzeum Vladimíra Iĺjiča Lenina” – plakat propagandowy

Záleský M., Nakladateľstvo Pravda | MPRL A-2/240/2

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku w Czechosłowacji, reklamujący Muzeum W. I. Lenina w Bratysławie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Pod zástavou leninizmu bojujeme za komunistickú budúcnosť našej socialistickej vlasti” – plakat propagandowy

Záleský M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v nakladateľstve Pravda - Bratislava (wytwórnia) | MPRL A-2/87

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„SNP 1944” – plakat propagandowy

Záleský M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Pravda (wytwórnia) | MPRL A-2/129

Plakat propagandowy wydany w Czechosłowacji w 1980 roku, odwołujący się do Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia - 28 października 1944 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Múzeum Vladimíra Iĺjiča Lenina” – plakat propagandowy

Záleský M., Nakladateľstvo Pravda | MPRL VBBN-1/25

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku w Czechosłowacji, reklamujący Muzeum W. I. Lenina w Bratysławie.