wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maj” – plakat

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/315/1

Powstała w 1984 roku reprodukcja plakatu propagandowego, który został zaprojektowany w 1954 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – najlepsze życzenia ludziom rzetelnej pracy” – plakat

Urbaniec Maciej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/184

Plakat propagandowy z 1976 roku, autorstwa Macieja Urbańca, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – nasza praca największym bogactwem narodu” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Przygodzki Jerzy, Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/186

Reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w 1962 roku, autorstwa słynnego artysty, Jerzego Przygodzkiego. Plakat został wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA – Pokój Praca Odrodzenie” – plakat propagandowy

Hibner Maciej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/136/1

Plakat propagandowy z 1983 roku autorstwa Macieja Hibnera, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„11 listopada 1918 – Rzeczpospolita Niepodległa” – plakat propagandowy

Grabowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/283

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918 – 1988 – zawsze Polska” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/284

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 lat przyjaźni, braterstwa, współpracy 1945-1985” – plakat propagandowy

Kosmaty Czesław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/281

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku na okoliczność 40. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Gdzie zbudują swój rodzinny dom jeśli ty zniszczysz wokół siebie wszystko” – plakat propagandowy

Parzyszek J., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/167

Plakat wydany w 1987 roku pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), propagujący ochronę środowiska. Autorem fotografii zamieszczonej na plakacie jest fotografik Andrzej Ruciński.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Mamy tylko jedną Polskę” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Kupczyk K., Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/347

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku, promujący hasło "Mamy tylko jedną Polskę".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Nigdy więcej wojny i faszyzmu 1939-1979” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/242

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku na okoliczność 40. rocznicy wybuchu II wojny światowej.