wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mikołajki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/335

Widok na Mikołajki (obecnie woj. warmińsko-mazurskie) od strony Jeziora Mikołajskiego. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mikołajki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/339

Ulica Michała Kajki w Mikołajkach (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). W tle widoczna wieża ciśnień. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mikołajki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/340

Widok na Mikołajki (obecnie woj. warmińsko-mazurskie) znad brzegu Jeziora Mikołajskiego. Po prawej kobieta spoglądająca w stronę miasta. W tle widoczna wieża ciśnień. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mikołajki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/516

Widok na Mikołajki od strony Jeziora Mikołajskiego. Po prawej widoczna wieża ciśnień. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mikołajki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/522

Widok na Mikołajki od strony Jeziora Mikołajskiego. Widoczna wieża ciśnień. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mikołajki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/545

Widok na Mikołajki od strony Jeziora Mikołajskiego. Widoczna wieża ciśnień. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mrągowo

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/278

Ulica Ratuszowa w Mrągowie (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Murowany budynek

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/574

Murowany budynek, wokół niego drzewa i krzewy. Na dachu budynku bocian. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Nagrobek Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/35

Nagrobek Gustawa Gizewiusza z 1948 roku na cmentarzu w Ostródzie. Gustaw Herman Marcin Gizewiusz (ur. 21 maja 1810 r. w Piszu, zm. 7 maja 1848 r. w Ostródzie). Ewangelicki duchowny, polski działacz społeczno-narodowy i polityczny na Mazurach, literat. W 1946 roku na jego cześć zmieniono nazwę miasta Łuczany (Łoczany, wcześniej Lec) na Giżycko.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Okolice przystani w Giżycku

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/203

Ulica Nadbrzeżna w Giżycku. W tle widać dawny budynek schroniska młodzieżowego, wybudowany w 1929 roku. Po wojnie mieściło się w nim PTTK, a od 2004 roku restauracja. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków woj. warmińsko-mazurskiego. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.