wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Murowany budynek

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/640

Na fotografii widoczny murowany budynek, wokół niego drzewa i krzewy. Na dachu budynku bocian. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Mury zamku w Olsztynie

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/511

Fragment murów Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Nagrobek Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/35

Nagrobek Gustawa Gizewiusza z 1948 roku na cmentarzu w Ostródzie. Gustaw Herman Marcin Gizewiusz (ur. 21 maja 1810 r. w Piszu, zm. 7 maja 1848 r. w Ostródzie). Ewangelicki duchowny, polski działacz społeczno-narodowy i polityczny na Mazurach, literat. W 1946 roku na jego cześć zmieniono nazwę miasta Łuczany (Łoczany, wcześniej Lec) na Giżycko.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Okolice przystani w Giżycku

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/203

Ulica Nadbrzeżna w Giżycku. W tle widać dawny budynek schroniska młodzieżowego, wybudowany w 1929 roku. Po wojnie mieściło się w nim PTTK, a od 2004 roku restauracja. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków woj. warmińsko-mazurskiego. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Olsztyn

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/526

Olsztyn. Widoczne jezioro, zieleń miejska, fragment osiedla. Fotografia podpisana „Olsztyn – osiedle 1000lecia” znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Olsztyn. Wysoka Brama

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/367

Widok na Wysoką Bramę w Olsztynie. Jest ona jedyną ocalałą z trzech średniowiecznych bram, które znajdowały się w murach obronnych otaczających Olsztyn (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Olsztyńska uliczka

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/233

Widok na uliczkę w Olsztynie. W tle wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Orneta. Domy kupieckie przylegające do ratusza.

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/22

Gotycki ratusz w Ornecie (woj. warmińsko-mazurskie) został wybudowany w II połowie XIV wieku. W XV wieku ratusz został obudowany budami, które z czasem przybrały formę domów kupieckich.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Orneta. Domy kupieckie przylegające do ratusza.

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/23

Gotycki ratusz w Ornecie (woj. warmińsko-mazurskie) został wybudowany w II połowie XIV wieku. W XV wieku ratusz został obudowany budami, które z czasem przybrały formę domów kupieckich.

wizerunek obiektu

Fotografie: Architektura

Orneta. Domy w rynku.

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/20

Kamienice na starym mieście w Ornecie (woj. warmińsko-mazurskie).