wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

„Dąb Królewski”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/349

Tabliczka na pniu jednego z dwóch "Dębów Królewskich" w Rucianem (obecnie dzielnica Rucianego-Nidy, woj. warmińsko-mazurskie). Dęby te są uznane za pomniki przyrody. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Dolina rzeki Gołdapi

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/43

Dolina rzeki Gołdapi w okolicy Popiołów koło Węgorzewa. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Dolina rzeki Gołdapi

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/44

Krowy pasące się na pastwisku w dolinie rzeki Gołdapi w okolicy Popiołów koło Węgorzewa. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Dolina rzeki Gołdapi

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/45

Rozlewiska rzeki Gołdapi w okolicy Popiołów koło Węgorzewa. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Dolina rzeki Gołdapi

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/46

Rozlewiska rzeki Gołdapi w okolicy Popiołów koło Węgorzewa. Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Domy nad brzegiem rzeki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/354

Domy nad brzegiem rzeki w okolicy Pasłęka (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Dziki

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/310

Cztery dziki brodzące w wodzie na terenie Puszczy Piskiej (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Dziki w Puszczy Piskiej

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/93

Dwa dziki brodzące w wodzie na terenie Puszczy Piskiej (Mazury).

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Hodowla koni

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/304

Hodowla koni koło Fromborka (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu

Fotografie: Przyroda

Hodowla koni

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/305

Hodowla koni koło Fromborka (obecnie woj. warmińsko-mazurskie). Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.