wizerunek obiektu

Grafika

Uwaga! Brak połączeń

Sobocki Leszek | MPRL A-2/26

Grafika „Uwaga! Brak połączeń” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Uwaga! Człowiek

Sobocki Leszek | MPRL A-2/18

Grafika „Uwaga! Człowiek” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Uwaga! Materiał łatwopalny

Sobocki Leszek | MPRL A-2/25

Grafika „Uwaga! Materiał łatwopalny” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Uwaga! U góry pracują1

Sobocki Leszek | MPRL A-2/22

Grafika „Uwaga! U góry pracują” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Wino

Sobocki Leszek | MPRL A-2/14

Grafika „Wino” z cyklu „Przemienienie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1971 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Wolne przejście

Sobocki Leszek | MPRL A-2/20

Grafika „Wolne przejście” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Wstęp wzbroniony

Sobocki Leszek | MPRL A-2/27

Grafika „Wstęp wzbroniony” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Wyejście awaryjne

Sobocki Leszek | MPRL A-2/24

Grafika „Wyejście awaryjne” z cyklu „Znaki ostrzegawcze” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1968-1972 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Znaczek – Walor 27 mld

Sobocki Leszek | MPRL A-2/10

Grafika „Znaczek - Walor 27 mld” z cyklu „Znaczki polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1981 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Znaczek I

Sobocki Leszek | MPRL A-2/6

Grafika „Znaczek I” z cyklu „Znaczki polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1981 r.