wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„13 X ’85 – Wybory do Sejmu wspólną sprawą Polaków” – gazeta plakatowa

PZGraf. RSW w Łodzi (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/17

Propagandowa gazeta plakatowa dotycząca wyborów parlamentarnych w Polsce w 1985 roku, mająca zachęcać do głosowania.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„29 listopad – niedziela – referendum” – plakat propagandowy

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” | MPRL A-2/255

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku, promujący referendum z 29 listopada 1987 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 I 1942 – PPR – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/174

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 stycznia 1942 – Polska Partia Robotnicza – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/175/2

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Deklaracja wyborcza Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego” – afisz

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/40

Afisz Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) wydany w 1985 roku, dotyczący wyborów parlamentarnych w Polsce, które zostały przeprowadzone 13 października 1985 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej” – plakat propagandowy

Cader Halina, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/257

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku, nawiązujący do reformy rolnej z 1944 r. Na plakacie znajduje się reprodukcja dekretu, na mocy którego przeprowadzono reformę.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Dosyć!” – plakat propagandowy

NN | MPRL A-2/262/2

Plakat propagandowy zawierający hasło "Dosyć!".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Dyskusja nad projektem deklaracji PRON” – plakat propagandowy

Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL VBBN-1/66

Plakat wydany pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), propagujący hasło: "Dyskusja nad projektem deklaracji PRON - Otwarte forum dla wszystkich Polaków".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Idee PRON – porozumienie i odrodzenie narodowe” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Polak Izabella, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/51

Plakat propagujący działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Jedność robotników fundamentem siły i wolności Polski” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/163/2

Powstała w 1986 roku reprodukcja plakatu propagandowego, który został zaprojektowany w 1948 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, przedstawiciela polskiej szkoły plakatu.