wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Patriotyzm” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/351

Plakat z hasłem "PATRIOTYZM" wydany pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Porozumienie wspólną sprawą Polaków” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/115

Plakat propagujący hasło porozumienia.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Potępiamy imperialistów USA” – plakat propagandowy

Warszawska Drukarnia Akcydensowa, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne | MPRL A-2/230

Plakat propagandowy wydany w 1967 roku, krytykujący działania militarne Stanów Zjednoczonych w Wietnamie w czasie wojny wietnamskiej (1957–1975).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„PRON – Deklaracja wyborcza” – afisz

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/39/1

Afisz Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) wydany w 1988 roku, dotyczący wyborów do rad narodowych, które zostały przeprowadzone 19 czerwca 1988 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„PRON – ja ty my” – plakat propagandowy

Osakowski Zdzislaw, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/353

Plakat z hasłem "ja ty my", wydany pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„PRON płaszczyzną porozumienia wszystkich Polaków” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/320

Plakat wydany w 1987 roku, propagujący działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Przyjaciele i partnerzy” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/63/1

Plakat wydany w 1984 roku, propagujący ideę polsko-sowieckiej przyjaźni i partnerstwa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Przyjaźń, pomoc, współpraca” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/261

Plakat wydany w 1980 roku, propagujący ideę polsko-sowieckiej przyjaźni, pomocy i współpracy. Plakat nawiązuje do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy (8 kwietnia 1965 r.). Akt ten zastąpił wcześniej podpisany Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Przyjaźń, sojusz, współpraca” – plakat propagandowy

Socha Romuald, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/260/2

Plakat wydany w 1982 roku, propagujący ideę polsko-sowieckiej przyjaźni, sojuszu i współpracy. Plakat nawiązuje do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy (8 kwietnia 1965 r.). Akt ten zastąpił wcześniej podpisany Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„PZPR – partia odnowy – partia walki” – plakat propagandowy

WT, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/334

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku, promujący Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR).