wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Skąd wziąć pieniądze na płace?” – gazeta plakatowa

PZGraf. Łódź | MPRL VBBN-1/50/1

Propagandowa gazeta plakatowa wydana w 1984 roku, zawierająca hasło "Skąd wziąć pieniądze na płace?".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Szybciej, lepiej, taniej – wydajniejszą pracą pomnażamy wspólne dobro” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza, KZGraf. | MPRL A-2/235

Plakat wydany w 1975 roku, propagujący wydajniejszą pracę.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Taniej, lepiej, więcej” – gazeta plakatowa

PZGraf. w Łodzi | MPRL VBBN-1/53/1

Propagandowa gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, zawierająca hasło "Taniej, lepiej, więcej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Tylko koegzystencja może nas uratować” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Ciałowicz Tadeusz, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/229

Plakat wydany w 1987 roku pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), propagujący hasło "Tylko koegzystencja może nas uratować".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Tylko stara miłość nie rdzewieje” – plakat

Naczas Wojciech, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/228

Plakat wydany w 1981 roku, zawierający hasło "Tylko stara miłość nie rdzewieje".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Wspólne cele – wspólna praca” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/193

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Wszyscy mamy tylko jedną ziemię” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/263

Plakat powstały w 1975 roku, propagujący ochronę środowiska.