wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„1948-1988. Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – plakat

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakład Graficzny AGH (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/56/1

Plakat z 1988 roku, reklamujący wystawę zorganizowaną przez Muzeum Lenina i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„25 lat PRL – osiągnięcia ziemi krakowskiej” – plakat

Szostak Mieczysław, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/170

Plakat z 1969 roku, informujący o wystawie pt. "25 lat PRL - osiągnięcia ziemi krakowskiej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„55 lat ZMW RP „Wici” – sesja naukowa” – plakat propagandowy

Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), NN | MPRL A-2/188/2

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku, informujący o sesji naukowej zorganizowanej z okazji 55. rocznicy powstania Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. Sesja naukowa odbywała się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 2 - 4 września 1983 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Akcja wypoczynek 77” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/325

Plakat propagandowy z 1977 roku, promujący "Akcję wypoczynek 77".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Ceramika z Miechocina – Wystawa – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie” – plakat reklamowy

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | MPRL VBBN-1/1

Pakat reklamujący wystawę ceramiki (majolikowej) z Miechocina, eksponowaną w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Czytaj prasę radziecką” – plakat propagandowy

Udorowiecki Paweł, Biuro Wydawnicze "Ruch" (wytwórnia) | MPRL A-2/273

Plakat propagandowy autorstwa słynnego polskiego plakacisty, Pawła Udorowieckiego. Plakat zachęca do prenumeraty radzieckiej prasy.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Filmu Radzieckiego – listopad ’85” – plakat

NN | MPRL A-2/223

Plakat z 1985 roku promujący Dni Filmu Radzieckiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Leninowskie” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Drukarnia Narodowa w Krakowie, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/296/1

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku, promujący Dni Leninowskie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Olimpijczyka 78” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/201

Plakat z 1978 roku, promujący Dni Olimpijczyka.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Oświaty, Książki i Prasy” – plakat

Piątkowski B., Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/340

Plakat wydany w 1978 roku, promujący Dni Oświaty, Książki i Prasy.