wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Oświaty, Książki i Prasy” – plakat

Piątkowski B., Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/340

Plakat wydany w 1978 roku, promujący Dni Oświaty, Książki i Prasy.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dymarki 68” – impreza archeologiczna w Słupi Nowej – plakat

Kłosowska-Natanson Maria, PTTK | MPRL VBBN-1/13/1

Plakat reklamujący imprezę archeologiczną "dymarki 68" , która odbyła się w Słupi Nowej w pow. kieleckim we wrześniu 1968 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dzieje i kultura Pomorza Środkowego” – plakat

NN , Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa" Poznań (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/24

Plakat z 1969 roku reklamujący Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie, z hasłem "Dzieje i kultura Pomorza Środkowego".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Gazeta Południowa” – plakat reklamowy

Trzebiatowski Janusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/55

Plakat z 1977 roku reklamujący "Gazetę Pułudniową". Pod tym tytułem od 1 lipca 1975 r. do 30 grudnia 1980 r. ukazywała się "Gazeta Krakowska".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Idea Wielkiego Października w Dziele Plastycznym” – plakat

Trzebiatowski Janusz | MPRL A-2/224/2

Plakat wydany w 1977 roku, reklamujący wystawę pt. "Idea Wielkiego Października w Dziele Plastycznym", prezentowaną w listopadzie 1977 roku w Pałacu Sztuki w Krakowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„II Ogólnopolska wystawa medalierstwa – »O pokój«” – plakat reklamowy

Zakłady Graficzne w Toruniu (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/2

Plakat reklamujący II Ogólnopolską Wystawę Medalierstwa pod hasłem "O Pokój", eksponowaną między wrześniem a październikiem 1984 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Jesień Tatrzańska – Zakopane – wrzesień 85” – plakat

Stoch St., Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/298

Plakat z 1985 roku promujący festiwal Jesień Tatrzańska - XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, który odbywał się w Zakopanem w 1985 roku. W prawym górnym rogu plakatu znajduje się logo CIOFF - Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Jonasz Stern” – wystawa artystyczna w Pałacu Sztuki w Krakowie – plakat

Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Chrobak Józef | MPRL VBBN-1/14/2

Plakat reklamowy informujący o wystawie jubileuszowej pod tytułem "Jonasz Stern", która odbywała się w Pałacu Sztuki w Krakowie między styczniem a lutym 1985 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kijów – naukowo-przemysłowa stolica radzieckiej Ukrainy” – plakat

MPRL A-2/169

Plakat wydany w 1987 roku, reklamujący wystawę pt. "Kijów - naukowo-przemysłowa stolica radzieckiej Ukrainy", prezentowaną w okresie 20 - 30 maja 1987 r. w Krakowie, w salach klubu Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (ZK TPPR) "Przyjaźń", mieszczących się pod adresem Rynek Główny 20.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Klasa robotnicza Kielecczyzny i jej partie. W 100-lecie polskiego ruchu robotniczego” – plakat

Kłosowska-Natanson Maria, Muszyńska Ewa, PZGraf. RSW "P-K-R" Kielce (wytwórnia) | MPRL A-2/154/2

Plakat wydany w 1982 roku, informujący o wystawie pt. "Klasa robotnicza Kielecczyzny i jej partie", prezentowanej w Muzeum Narodowym w Kielcach w okresie od kwietnia do października 1982 r.