wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Moskwa – Miasto Bohater” – plakat propagandowy

Kunicki K, Butrymowa Ewa, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/54

Plakat propagandowy z 1977 roku, poświęcony Moskwie jako "Miastu Bohaterowi". Tytuł "Miasta Bohatera" nadano Moskwie dnia 8 maja 1965 roku, w celu wyróżnienia zasług tego miasta podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzea leninowskie na Ziemi Krakowskiej” – plakat

Prądzyński Bohdan, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/148

Plakat reklamujący muzea poświęcone osobie Włodzimierza I. Lenina, znajdujące się w Krakowie, Poroninie i Białym Dunajcu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach” – plakat

Oleszczak Waldemar, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL A-2/237

Plakat wydany w 1985 roku, reklamujący Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzeum Lenina” – plakat propagandowy

Hermanowicz Henryk, Jesionkowski Leszek, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/191

Plakat reklamujący Muzeum Lenina w Krakowie, które mieściło się przy ul. Topolowej 5. Został wydany w 1970 roku, z okazji setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina. Autorem fotografii zamieszczonej na plakacie jest artysta fotografik Henryk Hermanowicz.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach” – plakat reklamowy

Miciak Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/244/2

Plakat wydany w 1980 roku, reklamujący Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach, z hasłem: "Miejsce upamiętniające cierpienia i walkę za drutami jeńców wojennych w hitlerowskiej niewoli".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Niemiecka Sztuka Walcząca 1900-1945” – plakat

Musierowicz B., PZGMK (wytwórnia) | MPRL A-2/152

Plakat wydany w 1973 roku, informujący o wystawie pt. "Niemiecka Sztuka Walcząca 1900-1945", prezentowanej w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Poznaniu w okresie od maja do sierpnia 1973 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Olimpijska Moskwa” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Agencja Prasowa Nowosti w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia | MPRL A-2/200

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku, promujący XXII Letnie Igrzyska Olimpijskie, rozgrywane w Moskwie w dniach 19 lipca - 3 sierpnia 1980 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Pamiątki historii i kultury RFSRR” – plakat

NN | MPRL A-2/155

Plakat wydany w 1969 roku, informujący o wystawie pt. "Pamiątki historii i kultury RFSRR", prezentowanej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Otwarcie wystawy miało miejsce 21 października 1969 r. Wystawa odbywała się w ramach "Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Plakat krakowski” – plakat

Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/36

Plakat wydany w 25-lecie PRL-u (1969 r.), reklamujący wystawę pt. "Plakat krakowski".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Polski Ruch Filatelistyczny czci pamięć Włodzimierza Lenina” – plakat

Berdak Stefan, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/147/1

Plakat informujący o wystawie filatelistycznej zorganizowanej ku pamięci Włodzimierza I. Lenina, prezentowanej w Krakowie w 1970 roku.