wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Przemyśl” – plakat

Dyrzyński Jacek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Lubelskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/207/2

Plakat wydany w 1977 roku, promujący Przemyśl.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Rewolucja 1905 – 1907 na ziemiach polskich” – plakat

Jasionowicz Rafał, Krajowa Agencja Wydawnicza, RSW "Prasa-Książka-Ruch" | MPRL A-2/323/1

Plakat wydany w 1980 roku, reklamujący wystawę "Rewolucja 1905 - 1907 na ziemiach polskich", prezentowaną w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w okresie od czerwca do października 1980 r. Muzeum mieściło się w budynku Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Ruch robotniczy w Galicji w początkach XX wieku” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/153/1

Plakat informujący o wystawie pt. "Ruch robotniczy w Galicji w początkach XX wieku", prezentowanej w 1982 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu, pod patronatem Muzeum w Nowym Sączu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Święto twojej gazety” – plakat propagandowy

Szonert Zofia, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/338

Plakat wydany w 1978 roku, promujący Święto Gazety Pułudniowej. Pod tym tytułem od 1 lipca 1975 r. do 30 grudnia 1980 r. ukazywała się "Gazeta Krakowska".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Twój klucz do spraw świata – Dni Oświaty, Książki i Prasy – maj 1977” – plakat

Kunce Piotr, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/227

Plakat wydany w 1977 roku, autorstwa słynnego grafika, Piotra Kuncego, promujący Dni Oświaty, Książki i Prasy.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Uroczysty koncert z okazji 53 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – afisz

Drukarnia Związkowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/45

Afisz z 1970 roku reklamujący "Uroczysty koncert z okazji 53. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„VI Wiosenne Spotkania z Filmem Radzieckim” – plakat

ZGG | MPRL A-2/322/1

Plakat z 1983 roku promujący "VI Wiosenne Spotkania z Filmem Radzieckim", które miały miesce w dniach 18 - 30 kwietnia 1983 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„VIII krakowskie dni turystyki” – plakat

Gmara | MPRL A-2/112/2

Plakat reklamujący VIII Krakowskie Dni Turystyki, odbywające się w dniach 27 września - 6 października 1985 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Wielki Październik w sztuce” – plakat

Borowik Jan M. | MPRL VBBN-1/8/1

Plakat informujący o wystawie "Wielki Październik w sztuce", która odbyła się w Galerii Malarstwa w Częstochowie (listopad - grudzień 1987 r.)

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Województwo nowosądeckie – skarbnica polskiego folkloru” – plakat

Skąpski Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/203

Plakat wydany w 1976 roku, promujący województwo nowosądeckie.