wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Wystawa »rzeszowskie w pradziejach« – muzeum okręgowe w rzeszowie” – plakat reklamowy

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | MPRL VBBN-1/4

Plakat reklamujący wystawę pt. "Rzeszowskie w Pradziejach", eksponowaną w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Wystawa »Wczoraj – dziś – jutro Nowej Huty i Huty im. Lenina«” – plakat

Trzebiatowski Janusz, Krakowskie Zakłady Graficzne, Pracownie Sztuk Plastycznych | MPRL A-2/321

Plakat wydany w 1970 roku, reklamujący wystawę pt. "Wczoraj - dziś - jutro Nowej Huty i Huty im. Lenina", prezentowaną w kwietniu i maju 1970 r. w Pałacu Sztuki w Krakowie. Autorem fotografii zamieszczonej na plakacie jest fotografik Henryk Makarewicz.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Zielona Góra 75 – XI Festiwal Piosenki Radzieckiej” – plakat

Krajowa Agencja Wydawnicza, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Jakubiak R. | MPRL A-2/324

Plakat z 1975 roku promujący XI Festiwal Piosenki Radzieckiej, który odbywał się w dniach 11 - 14 czerwca 1975 roku. Festiwal Piosenki Radzieckiej był organizowany w latach 1965 – 1989 w Zielonej Górze przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Zwierzyniec w początkach XX w.” – plakat

Muzeum Lenina w Krakowie, Drukarnia Związkowa (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/15/1

Plakat reklamowy zapraszający na nową wystawę w Muzeum Lenina w Krakowie pt. "Zwierzyniec w początkach XX w".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzea leninowskie na ziemi krakowskiej” – plakat

Wejman Krzysztof, Wysocki Janusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), RSW "Prasa-Książka-Ruch" (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/161

Plakat reklamujący muzea poświęcone osobie Włodzimierza I. Lenina, znajdujące się na ziemi krakowskiej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Dni Kijowa – plakat

Konir Aleksandra | MPRL VBBN-1/22

Plakat reklamujący Dni Kijowa i Ziemi Kijowskiej, odbywające się w Krakowie w czerwcu 1975 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Dni Lipska w Krakowie (1975 r.) – plakat reklamowy

Stobiecki Janusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/48

Plakat reklamowy wydany z okazji Dni Lipska w Krakowie (1975 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Dni Lipska w Krakowie (1983 r.) – plakat reklamowy

DEWAG (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/16/1

Plakat reklamowy wydany z okazji Dni Lipska w Krakowie (1983 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Dni Wielkiego Tyrnowa w Krakowie – plakat

Łopalewski Piotr, Drukarnia Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/49/1

Plakat reklamujący Dni Wielkiego Tyrnowa, które odbywały się w Krakowie w 1986 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

Muzeum Lenina – plakat

NN | MPRL VBBN-1/57/1

Plakat z 1979 roku, reklamujący Muzeum Lenina w Krakowie.