wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Grunwald 1410 – Berlin 1945” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza ( | MPRL A-2/208/1

Reprodukcja plakatu propagandowego zaprojektowanego w 1945 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„I Polski Kongres Pokoju 1950” – plakat propagandowy

Gronowski Tadeusz | MPRL A-2/128

Reprodukcja plakatu propagandowego z 1950 roku, autorstwa przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Tadeusza Gronowskiego. Plakat odnosi się do I Polskiego Kongresu Pokoju (1-3 września 1950 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Kościuszkowcy” – gazeta plakatowa

PZGraf. Łódź | MPRL VBBN-1/47/1

Gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, poświęcona 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Liga Obrony Kraju szkoli i wychowuje” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/198

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku, promujący działalność Ligi Obrony Kraju.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Mamy tylko jedną Polskę” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Kupczyk K., Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/347

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku, promujący hasło "Mamy tylko jedną Polskę".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Międzynarodowy Dzień Pokoju” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/125

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku, promujący Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzony od 1982 roku. Początkowo święto obchodzono w dniu otwarcia dorocznych sesji zwyczajnych Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (wrzesień każdego roku). Oficjalnie święto to uchwalono w 2001 roku - wówczas jako dzień obchodów wyznaczono 21 września.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Międzynarodowy rok pokoju” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/71/2

Plakat propagandowy promujący Międzynarodowy Rok Pokoju, ogłoszony w 1986 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„NATO zagrożeniem pokoju” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), NN | MPRL A-2/70/1

Plakat propagandowy powstały w 1983 roku, krytykujący działalność Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Polski Kongres Pokoju – Warszawa 1962 r.” – plakat propagandowy

Przystański Władysław, Osakowski Zdzisław, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/74

Plakat propagandowy wydany w 1962 roku, odnoszący się do Polskiego Kongresu Pokoju (Warszawa, 12 czerwca 1962 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

Hiroszima – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/68

Plakat propagandowy powstały w 1984 roku, nawiązujący do ataków atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, dokonanych przez Stany Zjednoczone w 1945 roku.