wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Miesiąc Pamięci Narodowej” – plakat propagandowy

Mosiński Marek, Zakł. Offset, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/246

Plakat propagandowy z 1984 roku autorstwa przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Marka Mosińskiego, wydany na okoliczność Miesiąca Pamięci Narodowej, obchodzonego w kwietniu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Miesiąc Pamięci Narodowej” – plakat propagandowy

Płoza-Doliński Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/247

Plakat propagandowy z 1987 roku autorstwa słynnego artysty, Marka Płozy-Dolińskiego, wydany na okoliczność Miesiąca Pamięci Narodowej, obchodzonego w kwietniu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Święto ludzi pracy – 1 maja” – plakat propagandowy

Schmidt W., Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/179/2

Plakat propagandowy powstały w 1971 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

Narodowe Święto Odrodzenia Polski – afisz

Drukarnia Narodowa | MPRL VBBN-1/20/1

Afisz wydany w 1985 roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Na afiszu Krakowska Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) i Urząd Miasta Krakowa zapraszają na "uroczystości i imprezy" z okazji tego święta. Narodowe Święto Odrodzenia Polski ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

Order Budowniczych Polski Ludowej – plakat propagandowy

NN | MPRL VBBN-1/5

Plakat propagandowy z 1966 roku informujący o nadaniu miastu Krakowowi i województwu krakowskiemu Orderu Budowniczych Polski Ludowej z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na plakacie przedstawiony został wizerunek Orderu oraz reprodukcja dekretu, na mocy którego nadano Order. Odcięta dolna część plakatu z datą nadania, podpisami i stemplem tłoczonym.