wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Ernst Thälmann 1886-1944” – plakat propagandowy

Schiel Alexander, Verlag fur Agitations- und Anschauungsmittel, Druckhaus Karl-Marx-Stadt | MPRL VBBN-1/11

Plakat propagandowy poświęcony osobie Ernsta Thälmanna (1886-1944). Ernsta Thälmann był jednym z czołowych przedstawicieli Komunistycznej Partii Niemiec, zamordowanym na osobisty rozkaz Adolfa Hitlera w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Hospodársky a sociálny rozvoj ČSSR v 6. päťročnici” – plakat propagandowy

Martinka Josef, Slovenský úrad pre tlač a informácie, Slovenská kartografia | MPRL VBBN-1/32

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Imperializmus – zdroj vojen na Blízkom východe” – plakat propagandowy

Smoleja František, Ragan Ľubomír, Slovenská kartografia, Nakladateľstvo Pravda | MPRL VBBN-1/29

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Krakov – mirovoê naslêdiê kul’tury” („Краков – mиpoвoe hacлeдиe kyльтypы”) – plakat

Szyszko F., Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/231

Plakat wydany w 1984 roku, promujący Kraków. Nawiązuje do wpisania Starego Miasta w obrębie dawnych murów, Wzgórza Wawelskiego oraz dzielnicy Kazimierz ze Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 roku. Stare Miasto było jednym z pierwszych dwunastu obiektów na świecie, które znalazły się na tej liście.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Mier, priateľstvo, spolupráca, istota” – plakat propagandowy

Vondrasek Vaclav | MPRL VBBN-1/31

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Muzeum V. I. Lenina – 35. výročí otevření / leden 1988” – plakat propagandowy

Vaněk Rostislav, Muzeum V. I. Lenina, Nakladatelství Svoboda | MPRL VBBN-1/26/1

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku w Czechosłowacji, reklamujący Muzeum V. I. Lenina w Pradze. Na plakacie znajduje się informacja o 35. rocznicy otwarcia muzeum, przypadającej w styczniu 1988 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Múzeum Vladimíra Iĺjiča Lenina” – plakat propagandowy

Záleský M., Nakladateľstvo Pravda | MPRL A-2/240/2

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku w Czechosłowacji, reklamujący Muzeum W. I. Lenina w Bratysławie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Pod zástavou leninizmu bojujeme za komunistickú budúcnosť našej socialistickej vlasti” – plakat propagandowy

Záleský M., Slovenský úrad pre tlač a informácie v nakladateľstve Pravda - Bratislava (wytwórnia) | MPRL A-2/87

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Pokój” – plakat propagandowy

Wittkugel Klaus, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/35/2

Reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w NRD z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej. Reprodukcja została wydana w 1987 roku z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Prvý bol Jurij Gagarin” – plakat propagandowy

Milan Spál, Slovenský úrad pre tlač a informácie, Ladislav Hruškovič | MPRL VBBN-1/34

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku w Czechosłowacji, poświęcony lotom kosmicznym, ukazujący m.in. Jurija Gagarina - pierwszego człowieka w przestrzeni kosmicznej.