wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

Kuba – plakat propagandowy

Prockova Florentina | MPRL VBBN-1/28

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku w Czechosłowacji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

Rewolucja październikowa – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Saczkow Władimir, Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/59/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja sowieckiego plakatu propagandowego, wydanego w 1986 roku z okazji 69. rocznicy rewolucji październikowej. Reprodukcja, przedstawiająca fragment oryginalnego plakatu, została wydana z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED) – plakat propagandowy

MPRL VBBN-1/30

Plakat propagandowy Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED) z 1975 roku.