wizerunek obiektu

Grafika

Chleb

Sobocki Leszek | MPRL A-2/12

Grafika „Chleb” z cyklu „Przemienienie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1971 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Ciało

Sobocki Leszek | MPRL A-2/13

Grafika „Ciało” z cyklu „Przemienienie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1971 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Drzwi polskie I

Sobocki Leszek (malarz, grafik) | MPRL A-2/1

Grafika „Drzwi polskie I” z cyklu „Drzwi polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1982 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Drzwi polskie III

Sobocki Leszek | MPRL A-2/3

Grafika „Drzwi polskie III” z cyklu „Drzwi polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1982 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Drzwi polskie IV

Sobocki Leszek | MPRL A-2/4

Grafika „Drzwi polskie IV” z cyklu „Drzwi polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1982 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Drzwi polskie V

Sobocki Leszek | MPRL A-2/5

Grafika „Drzwi polskie V” z cyklu „Drzwi polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1982 r.

wizerunek obiektu

Kultura materialna

Pudełko po zapałkach z napisem „Mocква” (Moskwa)

NN | MPRL B-1/47

Pudełko po zapałkach z napisem "Mocква" (Moskwa). Na opakowaniu wykonanym ze skóry znajduje się wizerunek przedstawiający fragment Baszty Spasskiej - jednego z elementów fortyfikacji obronnych otaczających Kreml w Moskwie.

wizerunek obiektu

Grafika

Znaczek – Walor 27 mld

Sobocki Leszek | MPRL A-2/10

Grafika „Znaczek - Walor 27 mld” z cyklu „Znaczki polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1981 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Znaczek I

Sobocki Leszek | MPRL A-2/6

Grafika „Znaczek I” z cyklu „Znaczki polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1981 r.

wizerunek obiektu

Grafika

Znaczek II

Sobocki Leszek | MPRL A-2/7

Grafika „Znaczek II” z cyklu „Znaczki polskie” autorstwa Leszka Sobockiego. Linoryt, 1981 r.