wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/38

Plakat propagandowy z 1989 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 lat ruchu robotniczego w Polsce” – plakat propagandowy

Domański W., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/96/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji setnej rocznicy istnienia w Polsce ruchu robotniczego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100-lecie polskiego ruchu robotniczego” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Mosiński Marek | MPRL A-2/220/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (1882 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„11 listopada 1918 – Rzeczpospolita Niepodległa” – plakat propagandowy

Grabowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/283

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„11.XI.1918 – Rzeczpospolita Niepodległa” – plakat

Wrzos J., Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/282

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„12.10.83 dzień ludowego wojska polskiego” – plakat propagandowy

Janowski Stanisław Janusz, SZGraf (wytwórnia) | MPRL A-2/119/1

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku na okoliczność Dnia Wojska Polskiego, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 12 października.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„13 X ’85 – Wybory do Sejmu wspólną sprawą Polaków” – gazeta plakatowa

PZGraf. RSW w Łodzi (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/17

Propagandowa gazeta plakatowa dotycząca wyborów parlamentarnych w Polsce w 1985 roku, mająca zachęcać do głosowania.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„18 I 1945” – plakat propagandowy

Schneider Piotr, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/104/2

Plakat propagandowy z 1986 roku autorstwa słynnego grafika, Piotra Schneidera, wydany z okazji rocznicy zdobycia Krakowa przez oddziały 1. Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r. Na plakacie przedstawiony został marsz. Iwan Koniew, ówczesny dowódca 1. Frontu Ukraińskiego. W tle znajduje się Barbakan.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1905 – 80 rocznica rewolucji” – plakat propagandowy

Jędrzejczak Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/306/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji 80. rocznicy wybuchu rewolucji 1905 - 1907.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 70 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gajewski Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/40/1

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Na plakacie znajduje się wizerunek "Aurory" - rosyjskiego okrętu, spopularyzowanego jako symbol rewolucji październikowej w Rosji.