wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

XXVII Zjazd KPZR – „o pokojową przyszłość świata – o nowe horyzonty socjalistycznego rozwoju” – plakat propagandowy

Kosmaty Czesław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/342/1

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku, dotyczący XXVII Zjazdu Komunistycznej Partiii Związku Radzieckiego (25 lutego - 6 marca 1986 r.).

wizerunek obiektu

Kultura materialna

Złota Odznaka ZSMP „Młodzież dla Postępu”

NN | MPRL B-1/12/1

Złota Odznaka ZSMP „Młodzież dla Postępu” nadana Andrzejowi Rucińskiemu uchwałą Prezydium Zarządu Krakowskiego ZSMP z dnia 2 września 1982 roku. Do odznaki dołączona legitymacja.