wizerunek obiektu

Kultura materialna

Srebrna Odznaka ZSMP „Młodzież dla Postępu”

NN | MPRL B-1/11/1

Srebrna Odznaka ZSMP „Młodzież dla Postępu” nadana Andrzejowi Rucińskiemu uchwałą Prezydium Zarządu Dzielnicowego ZSMP z dnia 23 maja 1985 roku. Do odznaki dołączona legitymacja.

wizerunek obiektu
Statek „Hanka Sawicka”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/197

Zacumowany w Giżycku statek pasażerski „Hanka Sawicka”. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”. Statek „Hanka Sawicka” pływający pod taką nazwą od początku lat 50., wcześniej „Loewentin” oraz „Łowiczanka”. Wybudowany w 1892 w stoczni Gustav Fechter w Królewcu, na pokład zabierał 190 pasażerów. W 1945 roku zatopiony na Kanale Łuczańskim, wydobyty rok później. Statek Żeglugi Mazurskiej. Wycofany z żeglugi w 1975 służył przez kilka lat jako restauracja i bar „PSS Społem” w Giżycku. Hanka Sawicka wł. Hanna Szapiro - 1917-1943. Działaczka komunistyczna, pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych, redaktorka pisma „Walka Młodych”. Zmarła w więzieniu na Pawiaku po postrzeleniu w czasie walki Warszawie.

wizerunek obiektu
Statek „Hanka Sawicka”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/199

Zacumowany w Giżycku statek pasażerski „Hanka Sawicka”. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”. Statek „Hanka Sawicka” pływający pod taką nazwą od początku lat 50., wcześniej „Loewentin” oraz „Łowiczanka”. Wybudowany w 1892 w stoczni Gustav Fechter w Królewcu, na pokład zabierał 190 pasażerów. W 1945 roku zatopiony na Kanale Łuczańskim, wydobyty rok później. Statek Żeglugi Mazurskiej. Wycofany z żeglugi w 1975 służył przez kilka lat jako restauracja i bar „PSS Społem” w Giżycku. Hanka Sawicka wł. Hanna Szapiro - 1917-1943. Działaczka komunistyczna, pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych, redaktorka pisma „Walka Młodych”. Zmarła w więzieniu na Pawiaku po postrzeleniu w czasie walki Warszawie.

wizerunek obiektu
Statek „Hanka Sawicka”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/201

Zacumowany w Giżycku statek pasażerski „Hanka Sawicka”. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”. Statek „Hanka Sawicka” pływający pod taką nazwą od początku lat 50., wcześniej „Loewentin” oraz „Łowiczanka”. Wybudowany w 1892 w stoczni Gustav Fechter w Królewcu, na pokład zabierał 190 pasażerów. W 1945 roku zatopiony na Kanale Łuczańskim, wydobyty rok później. Statek Żeglugi Mazurskiej. Wycofany z żeglugi w 1975 służył przez kilka lat jako restauracja i bar „PSS Społem” w Giżycku. Hanka Sawicka wł. Hanna Szapiro - 1917-1943. Działaczka komunistyczna, pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych, redaktorka pisma „Walka Młodych”. Zmarła w więzieniu na Pawiaku po postrzeleniu w czasie walki Warszawie.

wizerunek obiektu
Statek „Hanka Sawicka”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/200

Rufa statku „Hanka Sawicka” zacumowanego w Giżycku. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”. Statek „Hanka Sawicka” pływający pod taką nazwą od początku lat 50., wcześniej „Loewentin” oraz „Łowiczanka”. Wybudowany w 1892 w stoczni Gustav Fechter w Królewcu, na pokład zabierał 190 pasażerów. W 1945 roku zatopiony na Kanale Łuczańskim, wydobyty rok później. Statek Żeglugi Mazurskiej. Wycofany z żeglugi w 1975 służył przez kilka lat jako restauracja i bar „PSS Społem” w Giżycku. Hanka Sawicka wł. Hanna Szapiro - 1917-1943. Działaczka komunistyczna, pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych, redaktorka pisma „Walka Młodych”. Zmarła w więzieniu na Pawiaku po postrzeleniu w czasie walki Warszawie.

wizerunek obiektu
Statek „Hanka Sawicka”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/202

Rufa statku „Hanka Sawicka” zacumowanego w Giżycku. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”. Statek „Hanka Sawicka” pływający pod taką nazwą od początku lat 50., wcześniej „Loewentin” oraz „Łowiczanka”. Wybudowany w 1892 w stoczni Gustav Fechter w Królewcu, na pokład zabierał 190 pasażerów. W 1945 roku zatopiony na Kanale Łuczańskim, wydobyty rok później. Statek Żeglugi Mazurskiej. Wycofany z żeglugi w 1975 służył przez kilka lat jako restauracja i bar „PSS Społem” w Giżycku. Hanka Sawicka wł. Hanna Szapiro - 1917-1943. Działaczka komunistyczna, pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych, redaktorka pisma „Walka Młodych”. Zmarła w więzieniu na Pawiaku po postrzeleniu w czasie walki Warszawie.

wizerunek obiektu
Statek „Hanka Sawicka”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/218

Widok od strony rufy na statek „Hanka Sawicka” zacumowany w Giżycku. Fotografia znajduje się w teczce opisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”. Statek „Hanka Sawicka” pływający pod taką nazwą od początku lat 50., wcześniej „Loewentin” oraz „Łowiczanka”. Wybudowany w 1892 w stoczni Gustav Fechter w Królewcu, na pokład zabierał 190 pasażerów. W 1945 roku zatopiony na Kanale Łuczańskim, wydobyty i wyremontowany rok później. Statek Żeglugi Mazurskiej. Wycofany z żeglugi w 1975 służył przez kilka lat jako restauracja i bar „PSS Społem” w Giżycku. Hanka Sawicka wł. Hanna Szapiro - 1917-1943. Działaczka komunistyczna, pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych, redaktorka pisma „Walka Młodych”. Zmarła w więzieniu na Pawiaku po postrzeleniu w czasie walki Warszawie.

wizerunek obiektu
Statek „Śniardwy”

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/541

Zacumowany statek „Śniardwy”. Statek został zbudowany w 1964 roku w Tczewskiej Stoczni Rzecznej w Tczewie. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.

wizerunek obiektu
Statek na jednym z jezior mazurskich

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/70

Rejs statkiem „Giżycko” w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

wizerunek obiektu
Statek na jeziorze w Mikołajkach

Hermanowicz Henryk | MPRL B-2/1733/525

Statek płynący po jeziorze w Mikołajkach. Fotografia znajduje się w teczce podpisanej przez H. Hermanowicza „Olsztyńskie II”.