wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„ja ty my” – plakat propagandowy

Barecki Andrzej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” (wytwórnia) | MPRL A-2/121

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku. Autorami fotografii zamieszczonej na plakacie są K. Kupczyk i S. Sadowski.