wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – Praca warunkiem pomyślności narodu” – plakat propagandowy

Woźniak Wanda, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/53

Plakat propagandowy powstały w 1985 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – święto pracy i pokoju” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/311

Plakat propagandowy z 1980 roku, wydany z okazji święta 1 Maja. Na plakacie napis: "90 rocznica pierwszego pochodu", nawiązujący do pierwszych obchodów święta na ziemiach polskich, które miały miejsce w 1890 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA” – plakat propagandowy

Kudaciak Iwona, Kudaciak Krzysztof, Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/94/2

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/57

Plakat propagandowy powstały w 1981 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Gałecka Anna, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/171

Plakat propagandowy z 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/38

Plakat propagandowy z 1989 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 rocznica pierwszego w Polsce masowego procesu przeciw socjalistom w Krakowie 1880-1980 – Ludwik Waryński” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/267

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku na okoliczność 100. rocznicy procesu trzydziestu pięciu socjalistów, w tym przedstawionego na plakacie Ludwika Waryńskiego. Proces ten odbył się w 1880 roku w Krakowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1977 – Idee Wielkiego Października Sztandarem Walki o Pokój i Socjalizm” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/151/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propadandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/343

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 61. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1923-1973 – w 50 rocznicę powstania krakowskiego” – plakat propagandowy

Pędziałek Leonard, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/337/1

Plakat propagandowy wydany w 1973 roku na okoliczność 50. rocznicy zamieszek krakowskich, które miały miejsce 6 listopada 1923 r.