wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – Praca warunkiem pomyślności narodu” – plakat propagandowy

Woźniak Wanda, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/53

Plakat propagandowy powstały w 1985 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Gałecka Anna, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/171

Plakat propagandowy z 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1977 – Idee Wielkiego Października Sztandarem Walki o Pokój i Socjalizm” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/151/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca – Święto Odrodzenia Polski” – plakat propagandowy

Płoza-Doliński Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/103/2

Plakat propagandowy z 1987 roku autorstwa słynnego artysty, Marka Płozy-Dolińskiego, wydany z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„30 rocznica ZMP” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/219

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku na okoliczność 30. rocznicy utworzenia Związku Młodzieży Polskiej (1948 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 lat w trosce o utrzymanie ładu i porządku” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/135

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku na okoliczność 35. rocznicy utworzenia MO (Milicja Obywatleska). Na plakacie przedstawiony został awers odznaki "W Służbie Narodu" - polskiego odznaczenia resortowego z okresu PRL-u.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„50 rocznica powstania KPP” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/221

Plakat propagandowy wydany w 1968 roku na okoliczność 50. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski (1918 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„55 rocznica powstania Komunistycznego Związku Młodzieży w Polsce” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/218

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku na okoliczność 55. rocznicy powstania Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (1922 r.). Na plakacie znajduje się logo Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz napis: "ZSMP wiedzie swój rodowód z dorobku i doświadczeń postępowych organizacji polskiego ruchu młodzieżowego".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„60 rocznica powstania Armii Radzieckiej 1918 1978” – plakat propagandowy

Napieracz Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/215

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku, nawiązujący do utworzenia Armii Czerwonej w 1918 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„60 rocznica powstania KPP” – plakat propagandowy

Schneider Piotr, Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/202

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku na okoliczność 60. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski (1918 r.).