wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJ” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/92/2

Plakat propagandowy powstały w 1985 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 70 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gajewski Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/40/1

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Na plakacie znajduje się wizerunek "Aurory" - rosyjskiego okrętu, spopularyzowanego jako symbol rewolucji październikowej w Rosji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 lat PRL” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/131

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku. Użyte na plakacie sformułowanie "40 lat PRL", sugerujące funkcjonowanie nazwy "PRL" od 1944 roku jest błędne. Nazwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" funkcjonowała w latach 1952–1989. Wcześniej nazwa państwa polskiego brzmiała "Rzeczpospolita Polska". W latach 1944-1989 komuniści propagandowo i potocznie stosowali też określenie "Polska Ludowa".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 rocznica wyborów do pierwszego Sejmu w Polsce Ludowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Kornijasz Aleksander, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/66

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 40. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego, przeprowadzonych 19 stycznia 1947 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„75. rocznica przyjazdu W. Lenina do Krakowa” – plakat reklamowy

Gałuszka Anna, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/49/2

Plakat wydany w 1987 roku, reklamujący filię Muzeum Lenina w Krakowie, która mieściła się przy ul. Królowej Jadwigi 41. W tym budynku od lipca do sierpnia 1912 roku zamieszkiwał wraz z rodziną Włodzimierz Iljicz Ulianow (Lenin). Filia Muzeum Lenina funkcjonowała tam w latach 1980-1989.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„8 marca – »a tyś jest matka moja, kochanka i muza…«” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/79

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku z okazji Dnia Kobiet. Autor plakatu wykorzystał fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Serwus, madonna".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„9 V 1945” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/72/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku na okoliczność Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 9 maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Dzień Energetyka – Połaniec – wrzesień ’85” – plakat

Magdziak St., Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/76/1

Plakat wydany w 1985 roku z okazji Dnia Energetyka. Plakat reklamuje obchody tego święta, które odbyły się w Połańcu we wrześniu 1985 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Międzynarodowy rok pokoju” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/71/2

Plakat propagandowy promujący Międzynarodowy Rok Pokoju, ogłoszony w 1986 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Ochrona środowiska naturalnego” – plakat

Schneider Piotr, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/54

Plakat z 1987 roku autorstwa słynnego grafika, Piotra Schneidera, propagujący ochronę środowiska.