wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„12 października – Święto Ludowego Wojska Polskiego” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/209

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku na okoliczność Dnia Wojska Polskiego, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 12 października.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1945 – Ziemia Krakowska wyzwolona!”- plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydział Propagandy KW PZPR w Krakowie, Krakowskie Zakłady Graficzne | MPRL A-2/305/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, upamiętniający wyzwolenie ziemi krakowskiej w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„25 rocznica wyzwolenia Krakowa i ziemi krakowskiej – 1945” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne | MPRL A-2/274/2

Plakat propagandowy wydany w 1970 roku z okazji 25. rocznicy wyzwolenia Krakowa i ziemi krakowskiej w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„50 rocznica powstania KPP” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/221

Plakat propagandowy wydany w 1968 roku na okoliczność 50. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski (1918 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„9.V.1976 – Zwycięzcom” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/292/2

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku, upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie. Na plakacie znajduje się awers Medalu „Za udział w walkach o Berlin”.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Grudzień 1945 – pierwszy zjazd polskiej partii robotniczej” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/241

Plakat wydany w 1975 roku z okazji 30. rocznicy I Zjazdu PPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Realizujemy uchwały VII Zjazdu PZPR” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/331

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku, promujący realizację uchwał VII Zjazdu PZPR (8–12 grudnia 1975).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Szybciej, lepiej, taniej – wydajniejszą pracą pomnażamy wspólne dobro” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza, KZGraf. | MPRL A-2/235

Plakat wydany w 1975 roku, propagujący wydajniejszą pracę.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Wspólne cele – wspólna praca” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/193

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/182

Plakat propagandowy powstały w 1974 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.