wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1905 – 80 rocznica rewolucji” – plakat propagandowy

Jędrzejczak Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/306/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji 80. rocznicy wybuchu rewolucji 1905 - 1907.