wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – Musimy iść szybciej naprzód!” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Jasiński Jarosław, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/185

Plakat propagandowy powstały w 1988 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/187/1

Plakat propagandowy powstały w 1984 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„43 rocznica podpisania układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między PRL i ZSRR – 21.IV.1945” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/210/2

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku na okoliczność 43. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Wielki Październik – sztandar pokoju i wolności ludów!” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/149/1

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/196

Plakat propagandowy powstały w 1986 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 rocznica powstania PZPR 1948-1983” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia), Jasiński Jarosław | MPRL A-2/145

Plakat wydany w 1983 roku z okazji 35. rocznicy powstania PZPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

XIII Kongres SD – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław | MPRL VBBN-1/9/1

Plakat propagandowy informujący o XIII Kongresie Stronnictwa Demokratycznego (kwiecień 1985 r.)